Bộ cuyển dổi Tiếng Việt - Tiếq Việt

Trước đề xuất chuyển đổi 36 chữ cái thành 31 chữ cái thì nay mình ra công cụ này để giúp các bạn hình dung được chữ Tiếng Việt sẽ thay đổi thế nào nếu đề xuất đó được áp dụng.

Bạn có đồng ý với đề xuất Tiếng Việt mới này